Úřad

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2013

Datum vyvěšení: 3.6.2014

Datum snětí: 17.6.2014

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2013