Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014

Datum vyvěšení: 1.7.2014

Datum snětí: 17.7.2014

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů