Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 11.8.2014

Datum snětí: 27.8.2014

Opatření obecné povahy - ochranné pásmo letiště Ostrava-Mošnov