Úřad

Územní rozhodnutí

Datum vyvěšení: 5.12.2014

Datum snětí: 22.12.2014

Územní rozhodnutí - Stará Ves n. O. - ČOV - VNK - DTS - NNK