Úřad

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Datum vyvěšení: 6.1.2015

Datum snětí: 6.2.2015

sdělení Ministerstva životního prostředí