Úřad

Vyrozumění o podaném odvolání

Datum vyvěšení: 12.1.2015

Datum snětí: 28.1.2015

Vyrozumění o podaném odvolání - Stará Ves n. O. - ČOV - VNK, DTS, NNK"