Úřad

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vyvěšení: 20.1.2015

Datum snětí: 5.2.2015

Územní rozhodnutí č. 8/2015 - Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice