Úřad

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Datum vyvěšení: 21.4.2015

Datum snětí: 30.4.2015

Rodinný dům TH 15 na pozemcích parc. č. 766/1 a 768 v k. ú. Stará Ves