Úřad

Záměr obce pronajmout pozemky

Datum vyvěšení: 6.5.2015

Datum snětí: 22.5.2015

Záměr obce pronajmout pozemky - parc. č. 3596 v k. ú. Brušperk a 2643, 2646 v k. ú. Stará Ves