Úřad

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a Závěrečný účet za rok 2014

Datum vyvěšení: 29.5.2015

Datum snětí: 16.5.2015

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce a Závěrečný účet za rok 2014