Úřad

Usnesení - zahájení přezkumného řízení - Územní plán Stará Ves n. O.

Datum vyvěšení: 4.6.2015

Datum snětí: 22.6.2015

usnesení