Úřad

Stažení pozemku z veřejné nabídky

Datum vyvěšení: 20.7.2006

Datum snětí: 7.8.2006

Stažení pozemku