Úřad

Územní rozhodnutí o umístění stavby

Datum vyvěšení: 4.6.2015

Datum snětí: 22.6.2015

územní rozhodnutí