Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 30.6.2015

Datum snětí: 16.7.2015

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území