Úřad

Vyrozumění o podaném odvolání o umístění stavby

Datum vyvěšení: 8.7.2015

Datum snětí: 24.7.2015