Úřad

Vyjádření k podkladům - odkanalizování obce

Datum vyvěšení: 20.7.2006

Datum snětí: 1.9.2006

Vyjádření k podkladům