Úřad

Záměr prodat pozemek

Datum vyvěšení: 17.9.2015

Datum snětí: 5.10.2015

záměr