Úřad

Usnesení, Výrok

Datum vyvěšení: 22.12.2015

Datum snětí: 7.1.2016

Usnesení