Úřad

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015

Datum vyvěšení: 23.12.2015

Datum snětí: 8.1.2016

Vyhláška