Úřad

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Datum vyvěšení: 23.12.2015

Datum snětí: 19.2.2016

Oznámení