Úřad

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Datum vyvěšení: 10.12.2014

Datum snětí: 10.1.2015

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu: "Zhotovení a montáž lávky přes řeku Ondřejnici"