Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení

Datum vyvěšení: 22.6.2016

Datum snětí: 8.7.2016

Prodloužení vodovodního řádu PE DN 100