Úřad

Územní rozhodnutí

Datum vyvěšení: 27.7.2016

Datum snětí: 12.8.2016

Prodloužení vodovodního řádu PE DN 100"