Úřad

Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí pro volby do Senátu a Zastupitelstev krajů

Datum vyvěšení: 8.8.2016

Datum snětí: 16.10.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí