Úřad

Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Datum vyvěšení: 12.9.2016

Datum snětí: 29.9.2016

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí