Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 17.2.2017

Datum snětí: 6.3.2017

odvolání proti rozhodnutí č.j. P4/002374/17/OŽPAD/BER