Úřad

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Datum vyvěšení: 3.4.2017

Datum snětí: 19.4.2017

rodinný dům TH 151 na parc. č. 770/1 a 766/1