Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení

Datum vyvěšení: 11.5.2017

Datum snětí: 29.5.2017

Kanalizace Krmelín - II. etapa