Úřad

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Datum vyvěšení: 12.6.2017

Datum snětí: 28.6.2017

Rodinný dům TH 152 na p. č. 770/1