Úřad

Stažení pozemků z veřejné nabídky

Datum vyvěšení: 21.6.2017

Datum snětí: 7.7.2017

oznámení