Úřad

Dodatky k veřejnoprávním smlouvám

Datum vyvěšení: 24.7.2017

Datum snětí: 9.8.2017

Dodatky k veřejnoprávním smlouvá o poskytnutí dotace schválených Zastupitelstvem obce dne 26.6.2017