Úřad

Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí

Datum vyvěšení: 26.7.2017

Datum snětí: 11.8.2017

Oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí - Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa