Úřad

Změna Územního rozhodnutí

Datum vyvěšení: 11.9.2017

Datum snětí: 27.9.2017

Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa