Úřad

Veř.vyhl.- změny ÚP Ostrav

Datum vyvěšení: 18.9.2006

Datum snětí: 4.10.2006

Veřejná vyhláška