Úřad

Dodatek veřejnoprávní smlouvy

Datum vyvěšení: 13.12.2017

Datum snětí: 29.12.2017

Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Tělovýchovná jednota Stará Ves n. O., z.s.