Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 24.4.2018

Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí