Úřad

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Datum vyvěšení: 27.4.2018

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí