Úřad

Územní rozhodnutí

Datum vyvěšení: 14.5.2018

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Stará Ves - Košatka, přeložka DTS FM_6669