Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Datum vyvěšení: 21.5.2018

veřejnoprávní smlouva - KONDOR - skupina Stará Ves nad Ondřejnicí