Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení

Datum vyvěšení: 14.6.2018

Oznámení o zahájení územního řízení - vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků týkajících se pozemků