Úřad

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Datum vyvěšení: 25.6.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, z.s.