Úřad

Zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami

Datum vyvěšení: 19.7.2018

stavba vodního díla "Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa"