Úřad

Rozhodnutí č. 869/06

Datum vyvěšení: 16.10.2006

Datum snětí: 1.11.2006

Rozhodnutí - vodní tok Ondřejnice