Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 13.11.2018

Datum snětí: 29.11.2018

Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje