Úřad

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - rekonstrukce nadzemní části přivaděče

Datum vyvěšení: 21.1.2019

Datum snětí: 6.2.2019

Rekonstrukce nadzemní části přivaděče u obce Staříč, SO 07 Vodovodní propoj do vodojemu Stará Ves