Úřad

Územní rozhodnutí - silnice III/4804 Košatka, most ev.č. 4804-2

Datum vyvěšení: 30.1.2019

Datum snětí: 15.2.2019

Územní rozhodnutí