Úřad

Veřejná vyhláška - Návrh Změny č. 1 Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí

Datum vyvěšení: 31.7.2019

Datum snětí: 12.9.2019