Úřad

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí

Datum vyvěšení: 4.9.2019

Datum snětí: 31.12.2023