Úřad

Oznámení - Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Datum vyvěšení: 17.10.2019

Datum snětí: 4.11.2019

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice - Úprava křížení příkopu z odstavného ramene Ondřejnice s VTL plynovodem