Zpravodajství

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Stará Ves nad Ondřejnicí

Publikováno: 25.2.2019

Oznamujeme zástupcům místních spolků a organizací, že je možno podávat žádosti o přidělení dotace z prostředků obce pro rok 2019. Termín uzávěrky je stanoven na 31. 3. 2019. Podmínkou přidělení dotace je včasné podání žádosti na Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, řádné vyúčtování dotace za rok 2018 a zpráva o činnosti spolku/organizace v uplynulém roce, např. prostřednictvím přiložené výroční zprávy, příspěvkem ve Staroveském zpravodaji apod.

Soubory ke stažení:


Zpět na aktuality